Renk tasarımı yapılarak üretilen özel Masterbatchleriniz 0-3 iş günü içerisinde kullanımınıza sunulur. Lotlar arası renk standardizasyonunu sürekli kılacak sistem sorunsuz çalışmaktadır. Mine Plastik çevre ile ilgili kanun ve diğer yükümlülüklere uymayı, doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanacağını taahhüt eder.

 

Anti-statik Ajanlar

o Anti-statik ajanlar, plastiklerin işlenmeleri ve kullanımları sırasında, dielektrik
özellikleri nedeniyle

o Statik elektrik birikimi olur. Biriken bu elektrik elektriksel şok, yanma veya
patlamaya ve malzeme üzerinde toz, kir, vb. yabancı maddelerin birikmesine
neden olur.

o Anti-statik katkı maddeleri toplanan elektriksel yükün havaya veya suya
iletilerek bırakılmasını sağlar, elektrostatik yüklenmeyi ve tozlanmayı önler.
Plastiklere ilave edilen anti-statik maddenin plastik ile uyumlu, enjeksiyon
işlemine ve ısıya dayanıklı olması gerekmektedir.

o İşlem sırasında ve mamulde sürtünmeden dolayı meydana gelebilecek statik
elektrik akümülasyonuna mâni olur.

 

· Anti-statik Katkı Ajanları İçin İstenen Teknik Bilgiler:

o Kullanım alanı örn: Film,Enjeksiyon,Rafya, Şişirme vb.

o Kullanılan hammadde örn: ABS, PET, PP, PE, PA vb.

o Kulanım süresİ ;uzun vadeli etki veya kısa vadeli etki eğer alınabilir ise kullanılan ürüne ait TDS, MSDS.

o Başka bir katkı ürünü ile kullanıp kullanmadığı ve belirtilen her türlü bilgi bizlerin en doğru ürünü en kısa sürede yapmamıza olanak sağlayacaktır.

 

· UV (Ultraviole) Katkılar

o UV ışınları plastik tarafından absorbe edilir ve bu enerji serbest radikallerin açığa çıkmasına neden olur. Oksijen varlığında serbest radikaller, çift bağların kırılmasına neden olur ve oksijen hidroperoksitler oluşturur. Bu süreç foto-oksidasyon olarak tanımlanır.

o Plastiğin bünyesinde katalizör artıkları ve diğer kirlilikler varsa bunlar foton reseptörleri olarak hareket eder ve plastik yapının bozulmasını hızlandırır.

o Bozulmanın ana görünür etkileri malzeme yüzeyinde bir görünüm bozukluğu, renk kayması, sararma şeklinde gözlemlenir. Komponent yüzey UV ışınları nedeniyle kırılgan hâle gelir ve malzemelerde yer yer çatlaklar oluşur.

o Bozulmayı engellemek için katkı maddelerinin çeşitli türleri ve kombinasyonları UV koruması olarak polimere katılabilir.

o Plastik Teknolojisi alanında en yoğun Ultra Viole uygulaması, film teknolojisi sektöründe sera örtüsü olarak kullanılmaktadır.

 

· UV’nin Kullanım Alanları

o UV katkısı sera örtüsünün güneşe karşı dayanıklılığını artırır. Filmin kalınlığına, sera örtüsü için talep edilen dayanım süresine ve seranın kullanılacağı bölgeye göre farklı türlerde ve farklı oranlarda UV katkıları kullanılır. Bunlar 9, 12, 24, 36 ve 60 ay gibi süreler olmak üzere sera örtüsünün de çeşitlerini belirler.

· Plastiklerin UV Dayanım Değerlerinin Tespiti

o Profesyonel uygulamalara göre plastik için dayanım süresi, maruz kaldığı UV radyasyon toplam miktarına bağlıdır ve iklim koşullarından kaynaklı diğer bileşenler de etkilidir.

Ø Coğrafi bölgedeki güneş radyasyonu

Ø Güneş ışınlarının geliş yükseklik ve açısı

Ø Enlem ve mevsime bağlı atmosferik koşullar

Ø Bulut kapsamı

Ø Kirlilik derecesi gibi bileşenler de etkilidir.

o Ortalama global güneş ışınımı (doğrudan ve yaygın ışınımlar) gösteren radyasyon haritaları, uydular tarafından sağlanan veriler kullanılarak geliştirilmiştir. Plastik malzemelerin ortalama raf ve kullanım ömrü hesaplanırken bu haritalardan faydalanılır.

· UV Katkı İçin İstenin Teknik Bilgiler

o Gıda uygunluğu

o Kullanım alanı film, enjeksiyon, sera örtüleri, otomotiv vb.

o Kullanım alanı olan bölgeler, ya da ülkeler.

o Kaç yıl dayanım istendiği.

o Kullanılan ürün var ise TDS, MSDS gibi alına biliyor ise teknik dokümanlar.

o Kullanılan hammadde, dolgu içerikli örn: cam elyaf katkılı, filler, talk katkılı veya polimer PE, PP, ABS vb.

 

· Slip Katkılar

o Ekstrüzyonda kaydırıcı olarak %1-3 kullanılır. İnce film çekilmesi ve film katmanlarının kolay açılmasını sağlar.

o Daha düşük sıcaklık ve enerji ile ekstrüzyon yapılır. Ürünleri, poliolefin filmlerin birbirine ve ekipmanların metal yüzeylerine yapışmasını engeller.

o Erucamid yapıda slip katkısı Masterbatch film tipi, kalınlığı ve gerekli kayma etkisi bağlıdır.

o Katsayı sürtünme hızla sabit dışarı ekstrüzyon ve düzeyleri sonraki ilk gün boyunca azalır 2-3 gün sonra değer.

 

· Anti-Blok Katkılar

o Özellikle yaz aylarında ince film işletmelerde ruloların yeterli soğumadan sarılması sonucu oluşan bloklaşmayı önler. %1-4 oranında kullanılır.

 

· Anti-Oksidan Katkılar

o Antioksidanlar plastik sektörünün her dalına hitap eden geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

o Antioksidanların en önemli görevi polimer malzemeyi ısısal oksidasyonun yıpratıcı etkilerinden korumak ve bu sayede kullanım ömrünü uzatmaktır.

o Bu tür bir koruma polimerlere, ısısal işlem, fabrikasyon, depolama ve de oda sıcaklığı uygulamaları süresince gereklidir.

· Proses İyileştirici Katkılar

o Ekstrüzyonda ekstruder için homojen ergime, düşük sürtünme ve üründe düzgün yüzey sağlar. Ekstruderin ölü bölgelerindeki yanıkları temizler, film de çizgi ve balık sırtı oluşmasını önler.

 

· Optik Parlatıcılar

o Optik ağartıcılar polimeri daha beyaz ve parlak göstermek için kullanılır.

· Optik Parlatıcı’ların Kullanım Alanları

o Kaplamalar

§ Plastik

§ Sentetik Elyaf

§ Polyester

§ Polimerler

§ İkici Kalite Polimer

 

· Anti-fog Katkılar

o “Buğulanma” terimi su buharının saydam plastik film üzerinde ayrı damlacıklar şeklinde yoğunlaşmasını ifade eder.

o Bunun sebebi, polimer yüzeyi ile su damlacığı arasındaki yüzey gerilimi farkıdır.

o Buğulanma, belli bir miktarda su buharı içeren hava kütlesinin yoğunlaşma noktasının altındaki bir sıcaklığa soğutulması sonucu meydana gelir.

 

· Buğulanma Kaynaklı Problemler

o Sera Filmleri- Işık geçirgenliği azalır, bu sebeple bitkilerde büyüme hızı yavaşlar, mahsul verimi düşer.

o Damlacıkların neden olduğu lens etkisi sebebiyle bitkiler zarar görür.

o Ambalaj Filmleri- Ürünün görünürlüğünü azaltır.- Ambalajın görünüşü daha az çekici hale gelir.

o Ürün kalitesi bozulur.

 

· Anti-fog Katkılar

o Anti-fog katkılar, hidrofobik ve hidrofilik kimyasal grupları tek bir molekül içerisinde barındırırlar.

o Anti-fog katkılar, ekstrüzyon esnasında polimer matrisine direkt olarak katılırlar.

o Anti-fog katkılar, film yüzeyine göç eder.

o Anti-fog katkılar, filmin yüzey enerjisini arttırıp suyun temas açısını düşürerek yoğunlaşmış su damlacıklarının saydam film üzerinde yayılmasına yol açar.

 

· Purge Masterbatch

o Özellikle renk geçişlerinde ekstruderlerde fire ve zaman kaybını azaltmak için kullanılır.

o Ekstruder vidasını hızlı temizler.

o Kullanımda makine temizlik duruşunu ve temizlik işlemini %50 kadar düşürebilir ekstrüderden ve kalıptan bozulmuş polimer ve pigmentleri uzaklaştırmak için mekanik ve kimyasal temizlik özelliklere sahip yüzey aktif maddeler ve aşındırıcı maddeler içerir.

o İlk kullanımında %50 purge karışımı ile düşük devir ve ısı İkinci olarak %100 purge ve düşük devir ve ısıda (140°C -160°C) 15-20 dakika temizlik geçilmelidir.

o Çalışma sıcaklığı 100°C ile 180°C aralığındadır.

 

· Blowing Agent

o Sentetik köpük üretimiyle başladığından bu yana binlerce köpük oluşturan madde denemiş ve bunlardan ancak on kadarı ticari anlamda önem kazanabilmiştir.

o Köpük oluşturucu diye adlandırılan maddeler organik veya inorganik yapıda kimyasallar olup plastik malzemelerde süngerimsi bir stürüktür oluşturmaya yardımcı olurlar.

o Kimyasal köpük oluşturucular genelde yüksek ısıda parçalanarak gaz çıkaran malzemelerdir.

o Oluşan bu gaz genleşerek köpüksü yapının nedenini teşkil ederler.

o Bu reaksiyonlar genelde exotermik ve dönüşü olmayan cinsten olup kısa bir temperatür intervalinde gerçekleşirler.

 

· Blowing Agent’ın Kullanım Alanları

o Plastik tatbikatlarında dolu malzeme şekillendirilmesinde kullanılan bütün metotlar köpük malzemeler için de geçerlidir.

o Köpüklü üretim halen en çok PVC-tatbikatlarında kullanım bulmaktadır.

o Çanta-minder-giyim eşyası-halı sırtı-köpüklü yer döşemesi-duvar kaplaması ve banyo paspası vs. köpüklü plastiklerin en çok kullanıldığı alanlar olup, kullanım giderek yaygınlaşmaktadır.

o Bunların yanında sert PVC den çekilen borular ve profiller de giderek daha geniş alan bulmaktadır. En önemli tercih nedeni ağırlık tasarrufu olup %50 oranına kadar hafiflik sağlanabilmektedir.

o Özellikle enjeksiyon tatbikatlarında gerek makine gerekse kalıp konusunda hızlı bir gelişme gözlenmektedir.

o İntegral köpüklü plastikler televizyon, telefon ve taşıt araçları üretiminde giderek daha geniş kullanım bulmaktadır.

o İnşaat ve spor gereçlerinde de önemli artışlar kaydedilmektedir.

o Bunlardan başka yüksek basınçla presleme, kalanderleme, rotasyon ve daha birçok üretim şeklinde de köpüklü malzeme kullanımı emin adımlarla gelişme kaydetmektedir.

 

· Köpük Katkılarının Etki ve Önemi

o Köpüklü maddelerin kısa zamanda bu kadar yaygınlaşmasına neden olan bir sürü üstün nitelikleri vardır.

o Bu sayede dolu malzemelere oranla daha hızlı bir gelişme göstermektedir.

o En önemli özellikleri şöyle sıralanabilir:

• Düşük ağırlık nedeniyle malzemeden tasarruf

• İntegral köpük maddelerinde sertliğin ağırlığa oranla çok yüksek olması

• Kablo izolasyonlarında aha yüksek izolasyon değerleri

• Isı ve ses izolasyonunda mükemmellik

• Televizyon ve telefon kutulularında akustik avantajlar

• Darbelerde yüksek enerji absorbe etme özelliği (ambalaj)

 

· Köpüklü maddelerin kısa zamanda bu kadar yaygınlaşmasına neden olan bir sürü üstün nitelikleri vardır. Bu sayede dolu malzemelere oranla daha hızlı bir gelişme göstermektedir.

o En önemli özellikleri şöyle sıralanabilir:

• Düşük ağırlık nedeniyle malzemeden tasarruf

• İntegral köpük maddelerinde sertliğin ağırlığa oranla çok yüksek olması

• Kablo izolasyonlarında daha yüksek izolasyon değerleri

• Isı ve ses izolasyonunda mükemmellik

• Televizyon ve telefon kutulularında akustik avantajlar

• Darbelerde yüksek enerji absorpsiyonu (ambalaj)

Kokulu Masterbatchler: Kullanıldığı plastik malzemelere esans özelliği katar standart esanslara göre 100 kata kadar uzun ömürlü koku yayma özelliğine Masterbacth. Enjeksiyon ve ekstrüzyon proseslerinde kullanılabilir.

 

Esans Çeşitleri:

Akasya, elma , muz, çikolata,

vanilya, yasemin, gül, sitronella, çilek, şeftali, kiraz,

ökaliptus, leylak, lavanta, kır çiçeği, biberiye,

ananas, süsen, nane, mentol vs.

 

· Light Diffuser Masterbatch

LED ekran aydınlatması ve genel aydınlatma elemanları, eşit ışık dağıtmak sıcak noktalar kaçınmak için bir uygulamada gerekli LED sayısını azaltmak için difüzyon çözümler gerekir. Televizyon gibi geniş alan ekranlara tabletler ve mobil cihazlardan veya LCD Displayer sağlayabilir arka modülleri için gereken uygulama özelliklerini, LED aydınlatma, plastik kapakları ve daha fazlası.

 

· IR Katkısı

o IR katkısı, sera ısısını muhafaza ederek gece ile gündüz arasındaki ısı kaybını +2o +5o azaltarak en aza indirir.

o IR katkısı, sera içindeki don riskini azaltır ve bitkilerin strese girmesini önler, bitki gelişimini hızlandırır. Ayrıca, sera ısıtmasında enerji tasarrufu sağlar.

o IR katkılı seralık film, güneşten gelen ve topraktan yansıyan Infrared (kızıl ötesi) ışınları bünyesinde tutarak (absorbe ederek) sera içerisinin dış koşullara göre daha sıcak kalmasını temin eder.

o IR katkı maddesinde bulunan kızdırılmış çin kilinin tanecik boyutunun çok küçük (mm.nin binde biri kadar ) olması nedeni ile sera filmini ince bir kil katmanı ile sararak güneşin kızıl ötesi IR ışınlarını bünyesinde tutar.

o Böylece sera filmine geç ısınıp geç soğuma özelliği vererek sera içerisindeki ısının gece gündüz arasında dengeli bir seviyede tutulmasını sağlar.

o Sera filminin dayanma süresi ile ilgili olarak kullanılmaz. Sera naylonunun kullanılma süresine bağlı olarak etkisinde bir azalma olmaz. Faydalanma süresi sera naylonunun kullanılma süresine bağlıdır. Sera naylonu ile beraber yaşar. Bir sezonluk serada etkisi bir sezondur. İki sezonluk serada iki sezondur. Antivirüslü ve antifoglu sera naylonunda ise böyle değildir.

o Bu tür katkı maddelerinin ömrü ve faydalı süreleri sınırlıdır. Sera filminin sağlam kalmasına rağmen bu katkı maddelerinin faydaları 15 ila 24 ay sonra sona erer.

o İnfrared ışınımlar gözle görünmezler, ancak ısı ile kendilerini belli ederler. Bu ışınımlar sisli havada bile atmosferden kolayca geçerek dünyaya erişirler. Bitkiler kış aylarında gecenin düşük sıcaklıklarına terk edildiklerinde 1 veya 2 derecede bile donma tehlikesine maruz.

· Şeffaflaştırışı Katkı

o Enjeksiyon PP molekül yapısını düzenleyerek, ürünlerde şeffaflığı ışık geçirgenliğini arttıran katkıdır.

FAYDALARI: Polimerin kristalleşmesini arttırır. Puslanmayı azaltır, gerilimi, sertliği, şeffaflığı ve üretimi arttırır. Gıdaya uygundur.

 

KOKU GİDERİCİ MASTERBATCH (KKG-1) Günümüzde dünyamızı korumak için geri dönüşüm ham madde kullanmak hem ekonomik, hem de dünyamız için gerekli  sorumluluğumuzdur . Fakat üretim ve kullanım esnasında geri dönüşüm kokusu problem yaratabilir. Bu amaçla ürettiğimiz kokuyu hapseden ve aynı zamanda bir nevi anti bakterial özellik gösteren yeni koku giderici masterbatch ürünümüz geri dönüşüm ham maddesi kullananlar için hem ekonomik hem etkili bir üründür.