Sektörel Çözüm Yaklaşımı:

Değişimi yönetebilmek, ihtiyaçları karşılayabilmek ve beklentilerin ötesinde çözümler sunabilmek ancak müşteriye yakın olmakla mümkün. Plastşk sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimize, sektöre özgü çözümler sunabilmek için Mine Plastik organizasyonunu sektörel yapılanma üzerine kurmuştur. Marka Bağımsız, anahtar teslimi çözümleri sunan Mine Plastik, plastik sektöründeki müşterilerine rekabet avantajı, operasyonel verimlilik, etkin iş modelleri ve katma değer sağlamaktadır.

Kalite Politikası:

Mine Plastik Ltd.’de kaliteden asla ödün verilmez. Sadece üretim değil, renk tasarımı, müşteri ilişkileri, kurum içi insan ilişkileri, yazışmalar, tedarikçilerle ilişkiler, kurumsal düzen ve temizlik, teknoloji takibi, mesleki gelişim vb. her şey kalite tanımı içindedir. İşimizin en önemli amacı müşteri tatminidir. Müşteri tatmini, müşterinin her dediğini yapmak değil, müşterinin çıkarlarını korumaktır. Tutarlı davranmak ve ayrıntılara dikkat etmek ilkemizdir. Bu da ancak işimizi iyi bilmek ve işimize hakim olmakla sağlanabilir. Düşünenler ve uygulayanlar birbirinden çok kesin çizgilerle ayrılamazlar. Uygulayanlar aynı zamanda düşünenlerde olmalıdırlar. Bireysel yaratıcılık ve inisiyatif teşvik edilir. Mine Plastik çalışanları, sadece günlük işlerini yapmakla yetinmez, mesleki gelişimlerini sürdürebilmek ve işine hakimiyet sağlayabilmek için sürekli eğitim sürecinde kendilerini geliştirirler. Mine Plastik’in büyümesini sağlayacak temel unsurlardan en önemlisi hız (zaman ekonomisi) ve uygun maliyet (fiyat/değer) ekonomisidir.