o Alev geciktiriciler, plastiklerin düşük sıcaklıklarda tutuşmalarını ve alev oluşsa bile ilerlemelerini önler. Alev geciktiricileri halojen içeren ve halojen içermeyen diye sınıflandırmak mümkündür. Halojen içeren alev geciktiriciler, yapıların bulunan Br, Cl gibi halojenler nedeniyle HBr ve HCI gazları açığa çıkarır. Halojen içermeyen alev geciktiriciler kullanıldığı durumda, açığa çıkan gazların miktarı çok daha azdır. Halojen içermeyen alev geciktiricilerin en önemli avantajı plastiklerde sağladıkları düşük yoğunluktadır.

o UL94 test standartlarına göre yapılarak V0, V1 ve V2 özellikleri incelenmiştir. Bu testlere bağlı olarak alev geciktirme özellikleri belirlenmiştir. Sistem her bir numunenin ortasından 10 saniye alevin uygulanması eğer yanma olmadıysa bir 10 saniye daha alevin uygulanmasına ve hangi sürede söndüğüne dayanır. Sönme süresi 10 saniyeden kısa ise V0 özellikli, 30 saniyeden kısa ise V1 özellikli bu iki özellikte plastik malzemede damlama olmayacak, 30 saniyeden kısa sürede sönüp ve damlama olursa V2 özellikte olmaktadır.